MİSYON

Uzun yıllar boyunca edindiğim mesleki tecrübelerim göstermiştir ki, teknolojiye sahip olan milletler ilerleme kaydederken, sahip olamayanlar, o ilerleyenlerin gölgesinde bağımlı hale geliyor. Bunun değişmesi gerektiğine olan inancımdan dolayı ülkemde teknoloji alanında hizmetlerim oldu. Zira, günümüzde toplumları yönetmek bilgiyi yönetmektir, bilgiyi yönetmekte ancak teknolojiyle mümkündür.

Yaşadığımız çağın adı Bilişim’dir. Öyleyse, ülkelerin rekabet güçlerinin tek anahtarı teknolojidir. Bir ülkenin dünya ekonomisinden pay alabilmesindeki belirleyici faktör, bilim ve teknoloji alanında sahip olduğu üstünlükler ve Ar-Ge’ye yapmış olduğu yatırımlardır. Günümüzün en temel göstergesi, teknolojik bağımsızlık olmadan, tam bağımsızlığın olamayacağıdır. Ülkemi teknoloji alanında dışa bağımlılıktan kurtarmaya kendimi nefer addettim. Bu benim, ülkeme ve topraklarıma karşı sorumluluğumdur.

VİZYON

Siz doğru yaşayın hayalleriniz plan, planlarınız gerçek olur…

İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar derler, evet doğrudur. İnsan ancak hayal ettiklerini gerçeğe dönüştürebilir. Bende hayallerimi gerçeğe dönüştürmek maksadıyla, zorunluluğuna inandığım bazı eylemler olduğu kanısındayım. Biliyorum ki, bunu halkımın desteğiyle birlikte gerçeğe dönüştürebileceğim.

  • Bilim ve Teknoloji bakanlığı kurulacak.
  • Teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisi kalkınacak, ekonomik kalkınmayla da sosyal sorunlar çözülecek.
  • Teknolojik yatırımlar sayesinde elde edilen gelirle yeni istihdam alanları oluşturulacak.
  • Teknoloji ithal eden değil, Teknoloji ihraç eden ülke olacağız.
  • Teknoloji ülkesi Türkiye, Teknoloji başkenti Konya…