” Yüksek teknolojiye gereken önemi vermeyen milletler,
kendi topraklarında özgür olduklarını sanarak köle olmaya mahkûmdur.”
Dr. Özgür AKIN