” Yüksek teknolojiye gereken önemi vermeyen milletler,
kendi topraklarında özgür olduklarını sanarak, köle olmaya mahkûmdur.”
Dr. Özgür AKIN